Hrvatski  >>   Obavijesti English
O Matematičkom odsjeku
Osoblje
Studiji
Upisi na PMF-MO
Nastava
Znanost
Središnja matematička knjižnica
Konferencije
Časopis Glasnik matematički
Linkovi
Obavijesti
 
Linkovi
Mapa weba
 
 Okvir za prijavu
Korisničko ime:
Zaporka:
  Zapamti me
Prava i obaveze studenata pri pismenim ispitima i kolokvijima

 

OPĆE ODREDBE

 

1.       Kolokviji i pismeni ispiti u ovom se tekstu zovu jednim imenom „ispiti“. Osobe koje sudjeluju pri ispitima su: studenti koji pristupaju ispitu (u daljnjem tekstu: studenti) i dežurni nastavnik (u daljnjem tekstu: dežurni). Dežurni je onaj nastavnik koji u danom trenutku nadzire postupak ispita u nekoj predavaonici.

2.       Za svaki pismeni ispit postoji popis dopuštenih pomagala s kojim studenti moraju biti upoznati i za vrijeme nastave, a može pisati i na primjerku ispita. Pomagala koja nisu navedena na tom popisu nisu dozvoljena i njihovo korištenje smatra se prepisivanjem.

 

ORGANIZACIJA I PONAŠANJE ZA VRIJEME ISPITA

 

3.       Nijedan student, osim u slučaju prepisivanja ili izvanredno dopuštenog izlaska (vidi točku 10.), ne smije biti zakinut za pravo pisanja u predviđenom vremenu.

4.       Studenti moraju prije početka pisanja ispita odložiti na vješalice ili na neko drugo mjesto u predavaonici sve što ne spada u dopuštena pomagala i nužnu odjeću.

5.       Studenti su obavezni sa sobom imati identifikacijske isprave (indeks ili X-icu), jer će se iste provjeravati na samom ispitu. Studentu, koji nema identifikacijsku ispravu, neće se dozvoliti pisanje ispita.

6.       Student treba na svaki list papira na koji piše rješenja zadataka svakako napisati i svoje ime i prezime, te JMBAG.

7.       Za vrijeme trajanja ispita studenti moraju imati isključen mobitel. Studentima nije dozvoljeno korištenje mobitela ni u koju svrhu (niti kao zamjenu za sat ili kalkulator); student koji za vrijeme ispita koristi mobitel biti će udaljen s istog.

8.       Nije dopušteno međusobno posuđivanje pomagala među studentima.

9.      Prepisivanje je svaka komunikacija s drugim studentima za vrijeme trajanja ispita i svako korištenje nedopuštenih pomagala. U prepisivanje spada i pomaganje drugom studentu u prepisivanju. U slučaju utvrđenog prepisivanja, dežurni udaljuje studenta s ispita i bilježi podatak o razlogu udaljavanja na zadaću. Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u stavku 2. članka 50. navodi da je nastavnik dužan ocijeniti ispit studenta ocjenom nedovoljan (1) i kad student zbog nedoličnog ponašanja, smetanja drugim studentima ili korištenja nedopuštenih pomagala bude udaljen s ispita. Nastavnik može pokrenuti i stegovni postupak protiv studenta koji je uhvaćen u prepisivanju (vidi Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata na adresi http://www.math.hr/Default.aspx?sec=295).

10.    Studenti za vrijeme pisanja ispita ne smiju izlaziti iz predavaonice (iznimke iz medicinskih razloga trebaju prije početka ispita najaviti dežurnom, uz davanje na uvid odgovarajuće dokumentacije; u takvom slučaju student smije po potrebi za vrijeme ispita, a u pratnji nekog nastavnika PMF – MO, nakratko izaći iz predavaonice).

11.    Svaki student koji je pristupio ispitu mora predati zadaću (minimalno: prazan papir s imenom i prezimenom te nazivom kolegija).

12.   U slučaju potrebe za iznimkom koja nije predviđena gornjim pravilima, student je obavezan kontaktirati dežurnog prije početka pisanja ispita (osim u slučaju da takva nepredviđena okolnost nastupi za vrijeme pisanja ispita). Dežurni ima pravo odlučiti hoće li i kako udovoljiti molbi studenta, a student je dužan tu odluku prihvatiti i ponašati se u skladu s njom.

   

   

  U Zagrebu, 19. prosinca 2011.

   
   
  Tražilica
    

   
  Studentski kutak
  - Raspored sati
  - Obrasci za molbe
  - Podaci o plaćanju
  - Zdravstvena zaštita tijekom studija
  - Polica osiguranja studenata u slučaju nezgode
  - Studentske web stranice
  - Studentski zbor
  - Forum
  - Studomat
  - X-ice
   
  Visual Paradigm

  Visual Paradigm provides University of

  Zagreb with VP-UML, SDE-NB, SDE-VS
  for use in educational purposes,
   offered by the VP Academic Partner Program.
   
  BHV Education
   
   
    Copyright, PMF-MO 2005, Powered by Perpetuum Mobile iSite