Career speed dating - Meet the Mathematicians

Meet the Mathematicians će se održati 11. ožujka 2019. od 14:45 do 19:15 sati na Matematičkom odsjeku PMF-a, Bijenička 30, Zagreb.
Glavna ideja događaja je povezati studente matematike i poslodavce koji zapošljavaju matematičare. Više...

Go to top