Diplomski rad i diplomski ispiti

Opće upute o diplomskom radu na Matematičkom odsjeku

Studenti diplomskih i integriranog studija na Matematičkom odsjeku PMF-a upisuju Diplomski rad u semestru u kojem upisuju sve preostale nepoložene, studijskim programom predviđene kolegije. Prije početka semestra u kojem student upisuje Diplomski rad, poželjno je da zajedno s nekim od nastavnika s liste voditelja definira svoju temu diplomskog rada. Ako to ne uspije, birat će neku od ponuđenih "slobodnih" tema. Prijedloge tema koje nude nastavnici (dogovorene sa studentima i slobodne teme) odobrava Vijeće Matematičkog odsjeka PMF-a i objavljuju se na ovoj mrežnoj stranici (vidi niže). Prilikom upisa semestra, studenti koji upisuju kolegij Diplomski rad trebaju putem studomata odabrati temu iz fonda ponuđenih tema te u Uredu za studente predati ispunjen sljedeći obrazac, s potpisom voditelja rada.

Dodatne informacije:

 

Rokovi za diplomske ispite u ak.g. 2019./2020.

Zimski semestar:

  • studeni  - predaja diplomskog rada: utorak, 12. 11. 2019. Obrane: 26. i 27. 11. 2019.
  • veljača  - predaja diplomskog rada: četvrtak, 13. 2. 2020. Obrane: 27. 2. i 28. 2. 2020.

Ljetni semestar:

  • travanj - predaja diplomskog rada: četvrtak, 9. 4. 2020. Obrane: 23. i 24. 4. 2020.
  • srpanj - predaja diplomskog rada: ponedjeljak, 6. 7. 2020. Obrane: 20.-22. 7. 2020.
  • rujan - predaja diplomskog rada: ponedjeljak, 14. 9. 2020. Obrane: 28.-30. 9. 2020.

 

Izbor mentora i teme diplomskih radova za ljetni semestar 2019./2020.

Studenti koji imaju namjeru u ljetnom semestru ove akademske godine 2019./2020. upisati kolegij Diplomski rad trebaju izabrati mentora i temu diplomskog rada. Ovdje je popis nastavnika koji mogu biti mentori diplomskih radova. 

Studenti koji do sada nisu dogovorili temu diplomskog rada s nekim nastavnikom mogu izabrati temu s popisa slobodnih tema.

Ovdje je popis dogovorenih tema.

 

Prilikom prijave diplomskog ispita potrebno je u Urudžbeni zapisnik predati:

         - prijavnicu za ispit
         - konačnu verziju diplomskog rada u tvrdom uvezu (na hrptu diplomskog rada treba pisati ime studenta u obliku PREZIME, IME)
         - CD s konačnom verzijom diplomskog rada u pdf-formatu i sažetkom rada u tekstualnoj datoteci u latex formatu (tekst koji se u predlošku nalazi između \begin{sazetak} i \end{sazetak}). CD treba biti u kutiji na kojoj je napisan naslov rada te ime i prezime studenta
         - izjavu o izvornosti rada
         - izjavu o suglasnosti za objavu rada

Također, prije prijave rada treba podmiriti eventualne dugove prema Fakultetu.

 

 

Go to top