Diplomski sveučilišni studij Računarstvo i matematika

Diplomski sveučilišni studij Računarstvo i matematika

Voditelj studija: Doc. dr. sc. Goranka Nogo

 

Pravila ocjenjivanja za ljetni semestar akad. god. 2019./20. nalaze se ovdje.

 

Ovdje je dan popis kolegija redom prema godinama i semestrima studija. Tablice sadrže linkove na opis kolegija (Opis), studentske obveze i pravila ocjenjivanja (Pravila), te na mrežnu stranicu kolegija (Web).

Popis kolegija koji se izvode tekuće akademske godine može se naći u Redu predavanja, kao i imena predmetnih nastavnika. Red predavanja sadrži i popise kolegija prethodnika. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti predmetnim nastavnicima.

 

1. GODINA STUDIJA

PREDMET

ISVU ŠIFRA

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

LINKOVI

SATI TJEDNO
(P + V + S)

ECTS

SATI TJEDNO
(P + V + S)

ECTS

Građa računala*

92978

2 + 2 + 0

5

-

-

Opis  Pravila  Web

Oblikovanje i analiza algoritama

92979

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis  Pravila  Web

Umjetna inteligencija

45688

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis  Pravila  Web

Matematička logika*

45689

2 + 2 + 0

5

-

-

Opis  Pravila  Web

Mreže računala

92949

2 + 2 + 0

5

-

-

Opis  Pravila  Web

Izborni predmet 1

-

3

5

-

-

-

Operacijski sustavi

45691

-

-

2 + 1

5

Opis  Pravila  Web

Interpretacija programa

61519

-

-

2 + 1

5

Opis  Pravila  Web

Baze podataka

45693

-

-

2 + 1

5

Opis  Pravila Web

Objektno programiranje (C++)

45694

-

-

2 + 2

5

Opis  Pravila  Web

Računarski praktikum 2

45595

-

-

1 + 2

5

Opis  Pravila  Web

Izborni predmet 2

-

-

-

3

5

-

UKUPNO:

19

30

19

30

 

 

Izborni predmet 1, 2

PREDMET

ISVU ŠIFRA

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

LINKOVI

SATI TJEDNO (P+V+S)

ECTS

SATI TJEDNO (P+V+S)

ECTS

Kombinatorika

45696

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis  Pravila  Web

Meta-heuristike

92951

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis  Pravila

Uvod u paralelno računanje

45698

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis  Pravila

Odlučivanje i teorija igara

92952

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis  Pravila

Uvod u optimizaciju

45700

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis  Pravila  Web

Društveni aspekti informacijsko-komunikacijske tehnologije

45701

1 + 0 + 2

5

-

-

Opis  Pravila

Računalna grafika

92953

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis  Pravila  Web
Kvantno računanje

201318

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis  Pravila
Matematički softver

45702

-

-

1 + 2 + 0

5

Opis  Pravila
Primjena paralelnih računala

45703

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis  Pravila
Operacijska istraživanja

45704

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis  Pravila
Primijenjena statistika

92954

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis  Pravila 
Konačne geometrije

92955

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis  Pravila

 

2. GODINA STUDIJA

PREDMET

ISVU ŠIFRA

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

LINKOVI

SATI TJEDNO
(P + V + S)

ECTS

SATI TJEDNO
(P + V + S)

ECTS

Softversko inženjerstvo

92956

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis  Pravila

Izračunljivost

92950

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis  Pravila

Kriptografija i sigurnost mreža

92957

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis  Pravila

Računarski praktikum 3

61520

1 + 3 + 0

5

-

-

Opis  Pravila  Web

Izborni predmet 3

-

3

5

-

-

-

Izborni predmet 4

-

3

5

-

-

-

Složenost algoritama

92958

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis  Pravila

Distribuirani procesi

61518

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis  Pravila

Izborni predmet 5

-

-

-

3

5

-

Izborni predmet 6

-

-

-

3

5

-

Diplomski rad

61613

-

-

-

10

-

UKUPNO:

18

30

13

30

 

 

Izborni predmeti 3, 4, 5, 6

PREDMET

ISVU ŠIFRA

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

LINKOVI

SATI TJEDNO (P+V+S)

ECTS

SATI TJEDNO (P+V+S)

ECTS

Kombinatorika

45696

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis  Pravila  Web

Meta-heuristike

92951

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis  Pravila

Uvod u paralelno računanje

45698

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis  Pravila

Teorija igara

61525

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis  Pravila Web

Uvod u optimizaciju

45700

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis  Pravila  Web

Društveni aspekti informacijsko-komunikacijske tehnologije

45701

1 + 0 + 2

5

-

-

Opis  Pravila

Multimedijski sustavi

61522

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis  Pravila

Uvod u složeno pretraživanje podataka

61526

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis  Pravila

Meko računarstvo

61524

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis

Programiranje za suvremene procesore

61521

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Računalna grafika

92953

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis  Pravila  Web

Matematička logika u računarstvu

61527

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis  Pravila

Matematički softver

45702

-

-

1 + 2 + 0

5

Opis  Pravila

Primjena paralelnih računala

45703

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis  Pravila

Operacijska istraživanja

45704

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis  Pravila

Primijenjena statistika

92954

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis  Pravila

Formalne metode računarstva

61523

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis  Pravila

Upravljanje softverskim projektima

61528

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis  Pravila Web

Matematičko modeliranje pretraživača

61533

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis  Pravila

Računarska statistika

61532

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis  Pravila

Napredne baze podataka

61531

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis  Pravila

Strojno učenje

61529

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis  Pravila  Web

Obrada prirodnog jezika

61530

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis

Eliptičke krivulje u kriptograifji 

92959

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis  Pravila

Izračunljiva analiza

201266

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis  Pravila
Go to top