Diplomski sveučilišni studij Teorijska matematika

Diplomski sveučilišni studij Teorijska matematika

Voditelj studija: Izv. prof. dr. sc. Zvonko Iljazović

 

Pravila ocjenjivanja za ljetni semestar akad. god. 2019./20. nalaze se ovdje.

 

Ovdje je dan popis kolegija redom prema godinama i semestrima studija. Tablice sadrže linkove na opis kolegija (Opis), studentske obveze i pravila ocjenjivanja (Pravila), te na mrežnu stranicu kolegija (Web).

Popis kolegija koji se izvode tekuće akademske godine može se naći u Redu predavanja, kao i imena predmetnih nastavnika. Red predavanja sadrži i popise kolegija prethodnika. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti predmetnim nastavnicima.

 

1. GODINA STUDIJA

PREDMET

ISVU ŠIFRA

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

LINKOVI

SATI TJEDNO
(P + V + S)

ECTS

SATI TJEDNO
(P + V + S)

ECTS

Diferencijalna geometrija 1

92898

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Normirani prostori

45582

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis   Pravila  Web

Algebra 1

92899

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Projektivna geometrija

92900

3 + 0 + 0 

5

-

-

Opis   Pravila

Metrički prostori

92901

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis   Pravila  Web

Izborni predmet 1

-

3

5

-

-

-

Diferencijalna geometrija 2

92902

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis   Pravila

Operatori na normiranim prostorima

45587

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis   Pravila  Web

Algebra 2

92903

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis   Pravila

Opća topologija

92904

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis   Pravila

Algebarske krivulje

92905

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis   Pravila

Izborni predmet 2

-

-

-

3

5

-

UKUPNO:

18

30

18

30

 

 

Izborni predmet 1, 2

PREDMET

ISVU ŠIFRA

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

LINKOVI

SATI TJEDNO
(P + V + S)

ECTS

SATI TJEDNO
(P + V + S)

ECTS

Kombinatorika

45619

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis   Pravila  Web

Teorija analitičkih funkcija

45620

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Matematička statistika

92906

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Matematička logika*

92907

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis   Pravila  Web

Odabrana poglavlja teorije reprezentacija

160588

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Markovljevi lanci*

160517

2 + 2 + 0

5

-

-

Opis  Pravila  Web

Izračunljivost

92912

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Nelinearni dinamički sustavi

92913

3 + 0 + 0

    5    

Opis   Pravila  Web

Konačne geometrije

92908

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis   Pravila

Primijenjena statistika

92909

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis   Pravila

Operatorske algebre

45624

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis   Pravila

Fourierovi redovi i primjene*

93470

-

-

2 + 2 + 0

5

Opis   Pravila

Multilinearna algebra

92911

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis   Pravila

Liejeve algebre

61456

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis   Pravila

Diskretni dinamički sustavi

201264

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis   Pravila Web

Slučajni procesi

92914

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis   Pravila

Von Neumannove algebre

84272

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis

Povijest matematike

45618

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis   Pravila

Eliptičke krivulje u kriptografiji

92915

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis   Pravila

 

2. GODINA STUDIJA

PREDMET

ISVU ŠIFRA

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

LINKOVI

SATI TJEDNO
(P + V + S)

ECTS

SATI TJEDNO
(P + V + S)

ECTS

Parcijalne diferencijalne jednadžbe 1

61458

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis   Pravila  Web

Neeuklidska geometrija

92916

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Algebarska topologija

92918

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Algebarska teorija brojeva 1

92919

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Teorija vjerojatnosti 1

61462

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis   Pravila Web

Izborni predmet 3

-

3

5

-

-

-

Parcijalne diferencijalne jednadžbe 2

61463

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis   Pravila  Web

Algebarska teorija brojeva 2

92920

-

-

2 + 1+ 0

5

Opis   Pravila

Teorija vjerojatnosti 2

61465

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis   Pravila Web

Izborni predmet 4

-

-

-

3

5

-

Diplomski rad

61466

-

-

-

10

-

UKUPNO:

18

30

12

30

 

 

Izborni predmet 3, 4

PREDMET

ISVU ŠIFRA

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

LINKOVI

SATI TJEDNO
(P + V + S)

ECTS

SATI TJEDNO
(P + V + S)

ECTS

Kombinatorika

45619

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis   Pravila  Web

Teorija analitičkih funkcija

45620

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Homološka algebra

61469

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Uvod u algebarsku geometriju

91921

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Geometrija ploha

61471

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Odabrana poglavlja teorije reprezentacija

61454

2 + 1 + 0

5

-

-

Pravila

Harmonijska analiza

61473

2 + 1 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Matematička statistika

92906

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Izračunljivost

92912

3 + 0 + 0

5

-

-

Opis   Pravila

Nelinearni dinamički sustavi

92913

3 + 0 + 0

5

   

Opis   Pravila  Web

Konačne geometrije

92908

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis   Pravila

Primijenjena statistika

92909

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis   Pravila

Operatorske algebre

45624

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis   Pravila

Diferencijalna topologija

92922

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis   Pravila

Multilinearna algebra

92911

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis   Pravila

Liejeve algebre

61456

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis   Pravila

Diskretni dinamički sustavi

201264

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis   Pravila Web

Slučajni procesi

92914

-

-

3 + 0 + 0

5

Opis   Pravila

Von Neumannove algebre

84272

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis
Povijest matematike

45618

-

-

3+ 0 + 0

5

Opis    Pravila
Eliptičke krivulje u kriptografiji

92915

-

-

2 + 1 + 0

5

Opis   Pravila
Go to top