Fakultativni kolegiji

U ljetnom semestru akad.god. 2015./16. izvode se dva fakultativna kolegija (izvan studijskog programa):

Studentska natjecanja iz matematike je fakultativni kolegij za sve studijske programe. Gradivo je načelno vrlo napredno i upis se preporučuje samo studentima koji nemaju poteškoća s redovnim kolegijima. Nastavu izvodi nekoliko nastavnika i asistenata. Kolegij nosi 3 ECTS boda i ocjenjuje se s položio / nije položio. Web stranica kolegija: http://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/studnatj/

Metode rješavanja sudokua je fakultativni kolegij za sve studijske programe. Cilj kolegija je naučiti rješavati vrlo zahtjevne sudokue, te će se obraditi 50ak metoda. Nastavu izvode prof.dr.sc. N. Sarapa i mr.sc. Ž. Čulić. Kolegij nosi 4 ECTS boda i ocjenjuje se s položio / nije položio. Web stranica kolegija: http://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/sudoku/

Studenti koji žele upisati jedan od ovih kolegija, upisuju ga na studomatu prilikom upisa u ljetni semestar. Formalnih preduvjeta nema.
Fakultativni kolegiji ne uračunavaju se u broj ostvarenih ECTS bodova u ak. godini prilikom izračuna participacije u troškovima studija ili određivanja prava nastavka studiranja.

Go to top