Hrvatska Lutrija - natječaj za stipendije

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, OIB - 27905228158, (u daljnjem tekstu: Organizator) u suradnji s  Fakultetom Elektrotehnike i Računarstva (u daljnjem tekstu FER), Prirodoslovno-matematičkim fakultetom (u daljnjem tekstu PMF) Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom organizacije i informatike u Varaždinu (u daljnjem tekstu FOI) objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

U IZNOSU OD 2.500,00 KUNA MJESEČNO

 

PRAVO SUDJELOVANJA  na natječaju ima student 3. i 4. godine studija FER-a, PMF-a i FOI-a i to pod sljedećim uvjetima:

-          Da je redoviti student 3. ili 4. godine studija

-          Da nije korisnik stipendije s obvezom zasnivanja radnog odnosa nakon završetka studija

UVJETI NATJEČAJA

Kandidat treba uz prijavu za stipendiju predati svoj osobni rad na temu „Osmisli igru“. Prijava se može poslati poštom na adresu HL-a: Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu osmisli.igru@lutrija.hr.

Prilikom prijave, potrebno je navesti kontakt podatke (ime, prezime, broj telefona, adresa, e-mail). Odabrani sudionici će dobiti priliku predstaviti svoje radove pred Stručnim povjerenstvom.

Za detaljnije upute i podršku zainteresirani studenti mogu se obratiti na e-mail: osmisli.igru@lutrija.hr.

Prijavljeni rad mora biti vlasništvo kandidata koji sudjeluje na natječaju, a kandidat jamči da ima sva prava na isti. Nije dopušteno prijavljivati radove objavljene u knjigama, tiskovinama ili internetu čiji autor nije kandidat na ovom natječaju.

ODABIR NAJBOLJIH RADOVA

Stručno povjerenstvo, sastavljeno od zaposlenika Hrvatske Lutrije d.o.o., odabrat će do 6 najboljih radova.

Odabir će se vršiti na temelju sljedećih kriterija: atraktivnost igre, pravila igre, izračun vjerojatnosti dobitaka, dostupnost igre, fair game, profitabilnost igre i društveno odgovorno poslovanje.

Priloženi rad bit će ocijenjen bodovima od 1 do 10, a svaki od navedenih kriterija bit će uzet u obzir prilikom bodovanja.

TRAJANJE NATJEČAJA

 Natječaj je otvoren do 15.09.2019., a kandidat/i čije igre budu ocijenjene najboljima bit će nagrađeni:

 STIPENDIJOM U IZNOSU OD 2.500,00 KUNA MJESEČNO

Hrvatska Lutrija d.o.o. (dalje: Organizator) će kandidatu/ima koji na natječaju osvoji/e stipendiju ponuditi Ugovor o stipendiranju s važenjem do završetka studija. Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju Organizator se obvezuje da će svakog 15. dana u mjesecu (tokom cijele akademske godine) isplaćivati studentu stipendiju u iznosu od 2.500,00 kuna i to do kraja diplomskog studija, uz uvjet  redovnog polaganja ispita. Uz navedeno, Organizator se obvezuje da će nakon diplomskog studija dobitniku stipendije ponuditi posao u Hrvatskoj Lutriji d.o.o. adekvatan njegovoj stručnoj spremi, a potpisivanjem Ugovora o stipendiranju stipendist se obvezuje da će u radnom odnosu s Organizatorom ostati najmanje onoliko dugo koliko je bio stipendiran.

OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika bit će objavljena 10.10.2019. na stranici Organizatora: www.lutrija.hr/stipendije

Sudjelovanjem na natječaju kandidati daju svoj pristanak na javnu objavu imena stipendista.

 

 

Go to top