Katedra za metodiku nastave matematike i računarstva

Voditelj: Prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš

Titula Ime i prezime Zvanje
Prof. dr. sc. Nenad Antonić

redoviti profesor

Doc. dr. sc. Mea Bombardelli docent
Doc. dr. sc. Franka Miriam Brückler docent
Prof. dr. sc. Zvonko Čerin redoviti profesor
Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija redoviti profesor
Dr. sc.

Željko Hanjš

stručni savjetnik

Dr. sc.

Goran Igaly viši predavač
Prof. dr. sc. Vedran Krčadinac izvanredni profesor

Prof. dr. sc.

Miljenko Marušić redoviti profesor

Prof. dr. sc.

Željka Milin-Šipuš redoviti profesor
Doc. dr. sc. Goranka Nogo docent
Prof. dr. sc.

Mirko Polonijo

redoviti profesor
Prof. dr. sc. Nikola Sarapa redoviti profesor
Prof. dr. sc. Saša Singer izvanredni profesor
Prof. dr. sc.

Juraj Šiftar

redoviti profesor
Prof. dr. sc. Hrvoje Šikić redoviti profesor
Prof. dr. sc. Sanja Varošanec redoviti profesor
 
Go to top