Diplomski studiji

Rang liste za upise na diplomske studije u ak. god. 2017./18.

Prijave za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak primat će se 21. i 22. rujna 2017. od 9 do 13 sati u predavaonici 002.

Upute za prijavu za razredbeni postupak za diplomske studije na PMF-MO (za pristupnike koji su preddiplomski sveučilišni studij završili na drugoj instituciji ili su završili dodiplomski sveučilišni studij)

Upute za prijavu za razredbeni postupak za diplomske studije na PMF - MO (za pristupnike koji su preddiplomski studij završili na PMF-MO)

Upisne kvote

Upisne kvote za diplomske studije na PMF-MO za ak.g. 2017/18.

Upis kandidata na diplomske studije na PMF - MO

Pravila pristupa razredbenom postupku i pravila rangiranja pristupnika.

Podjela predmeta preddiplomskih studija na PMF-MO na grupe

Podjela predmeta s preddiplomskih studija Matematika i Matematika, smjer nastavnički, na grupe M, R, S, O za rangiranje pri upisu na diplomske studije.

Subscribe to RSS - Diplomski studiji
Go to top