Preddiplomski studiji

Provođenje upisa u prvu godinu preddiplomskih i integriranog sveučilišnog studija na Matematičkom odsjeku PMF-a

Objavljeni su novi termini za upis kandidata na preddiplomski studij Matematika koji su se plasirali na rang listi od 111. do 150. mjesta.

Dostava potvrda za razredbeni postupak na ljetnom roku

Obavijest o načinu dostave potvrda o vrednovanju drugih posebnih dostignuća.

Upisne kvote u akademskoj godini 2020./2021.

Kriteriji za sastavljanje rang-lista za ljetni rok

Kriteriji za sastavljanje rang-lista za upis na ljetnom roku u akademskoj godini 2020./2021.

Subscribe to RSS - Preddiplomski studiji
Go to top