Kolegiji 2017./2018.

Pristupni kolegiji Termini predavanja
N. Antonić Analiza
60  
J. Tambača Parcijalne diferencijalne jednadžbe 60  
N. Sandrić Vjerojatnost 60  
D. Adamović Algebra 60  
L. Grubišić Numerička analiza 60  
P. Pandžić
M. Resman
Geometrija i topologija 60  
Napredni kolegiji  
V. Hari Analiza grešaka zaokruživanja s primjenama 30  
M. Bukal Entropijske metode za nelinearne difuzijske jednadžbe 30  srijedom od 15 do 17 sati
predavaonica 105
početak 7.3.2018.
Z. Iljazović Izračunljiva topologija 60   
P. Pandžić Diracovi operatori u teoriji reprezentacija 30  utorkom od 16 do 18 sati
predavaonica 002
početak 28.11.2017.
H. Šikić Invarijantni prostori i valići  60  utorkom od 14 do 16 sati
predavaonica 109
početak 5.12.2017.
Z. Bujanović
I. Nakić
Matematička teorija sustava 60   
F. Najman Teorija polja klasa i teorija kompleksnog množenja 60  srijedom od 15 do 17 sati
predavaonica 109
početak 29.11.2017.
M. Erceg
I. Ivec
Odabrana poglavlja Soboljevljevih prostora 30 petkom od 10 do 12 sati
predavaonica 105
početak 24.11.2017.
I. Slapničar Odabrane primjene numeričke linearne algebre 30   
N. Koceić Bilan Unutarnji pristup obliku 60   
R. Skrekovski
T. Došlić
Bojenje, sparivanje i dominacija u grafovima 60   
D. Svrtan Uvod u tropsku geometriju 60 ponedjeljkom od 13 do 15 sati
predavaonica 105
početak 27.11.2017.
Z. Škoda Silazak i neabelova kohomologija 60  
S. Štimac Topološki dinamički sustavi 60  
Go to top