Kolokvijski razredi - ljetni semestar

KOLOKVIJSKI RAZREDI - ljetni semestar
     
Razred Podrazred Predmet
A 1 Diskretni dinamički sustavi
Linearna algebra 2
Složenost algoritama
2 Računarski praktikum 2 - prof
Numerička matematika
Operatori na normiranim prostorima
3 Vjerojatnost i statistika
Metode matematičke fizike
B 1 Baze podataka
2 Diferencijalni i integralni račun 1
Matematičke metode u marketingu
3 Kompleksna analiza
Matematička logika u računarstvu
C 1

Konstruktivne metode u geometriji

2 Računarski praktikum 1
Slučajni procesi
Financijsko modeliranje 2
3 Programiranje 2
Izračunljivost
D 1 Matematička analiza 2
Teorija vjerojatnosti 2
Uvod u diferencijalnu geometriju
2 Linearna algebra 1 - prof
Objektno programiranje (C++)
Primjena računala u nastavi matematike
3 Teorija brojeva
Primijenjena statistika
E 1 Diferencijalna geometrija 2
2 Elementarna teorija brojeva
Integrali funkcija više varijabli
Operacijski sustavi
Numeričke metode financijske matematike
3 Statistika
Metodika nastave matematike 2
Metodika nastave matematike 4
F 1 Algebarske strukture - prof
Elementarna matematika 2
Numerička analiza 2
2

Osnove matematičke analize

Operacijska istraživanja
3 Mjera i integral
Interpretacija programa
Go to top