Konzultacije i demonstrature

Termini konzultacija nastavnika (ljetni semestar akad.god. 2018./19.)

Vanjski suradnici (akad.god. 2018./19.)

Termini demonstratura (ljetni semestar akad.god. 2018./19.)

 

Termini konzultacija voditelja studija (ljetni semestar 2018/19):

Pomoćnik pročelnika za nastavu Doc. dr. sc. Slaven Kožić  petak 10-12 207
Voditelj preddiplomskog studija Matematika Izv. prof. dr. sc. Boris Muha  petak 10-11 A307
Voditelj preddiplomskog studija Matematika, smjer nastavnički Doc. dr. sc. Ilja Gogić   A310
Voditelj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Matematika i fizika, smjer nastavnički Izv. prof. dr. sc. Marko Vrdoljak  ponedjeljak 12-13 218
Voditelj diplomskog studija Teorijska matematika Izv. prof. dr. sc. Zvonko Iljazović   209
Voditelj diplomskog studija Primijenjena matematika Prof. dr. sc. Mladen Jurak  četvrtak 14-15 220
Voditelj diplomskog studija Matematička statistika Izv. prof. dr. sc. Miljenko Huzak  srijeda 11-12 315
Voditelj diplomskog studija Računarstvo i matematika Doc. dr. sc. Goranka Nogo  petak 11-12 228
Voditelj diplomskog studija Financijska i poslovna matematika Doc. dr. sc. Nikola Sandrić   303
Voditelj diplomskog studija Matematika, smjer nastavnički Doc. dr. sc. Mea Bombardelli   212
Voditelj diplomskog studija Matematika i informatika, smjer nastavnički Doc. dr. sc. Zvonimir Bujanović  četvrtak 12-13 A307
 (*) poželjna najava e-mailom      
Go to top