Matematika je najbolje rangirano znanstveno polje Sveučilišta u Zagrebu na Taiwanskoj listi

U medijima se često spominju razne liste na kojima se rangiraju sveučilišta i njihove sastavnice. Najčešće se ističe tzv. Šangajska lista, no na njoj su rangirana samo sveučilišta u cjelini, a ne i pojedine struke. Postoje i druge liste na kojima se rangiraju sveučilišta, ali i pojedina znanstvena područja i polja unutar njih. Rangiranja se najčešće vrše prema scientometrijskim podacima, tj. temeljem znanstvenih radova koje su objavili djelatnici sveučilišta. Pritom se gleda kvaliteta časopisa u kojima su radovi objavljeni te njihova citiranost.  Među takvim listama najčešće se spominju NTU ili Taiwanska lista te lista koju radi US News & World report.

Na zadnjoj NTU listi (za 2016. ,  http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/DataPage/TOP300.aspx?query=Mathematics&y=2016 ) matematičari sa Sveučilišta u Zagrebu zauzeli su 175. mjesto u svijetu, a 64. U Europi, što je najbolji plasman kojeg je bilo koja struka unutar Sveučilišta ostvarila u 2016. Napomenimo da 175. mjesto dijelimo s Edinburghom i Eindhovenom dok su iza nas  sveučilišta u  Montrealu, Oslu, Bordeauxu, Ljubljani, Amsterdamu, Montpellieru, Zaragozi, Madridu (Charles III), Utah, Illinois (Chichago) i mnogi drugi.

Od ostalih kolega sa Sveučilišta Agronomija je 196. na pripadnoj listi. Sveučilište u Zagrebu, u cjelini, nije ušlo među 300 najboljih. Napomenimo da se kod ovog rangiranja broje radovi matematičara sa svih sastavnica Sveučilišta.

Na sličnoj listi koju radi US News & World report, https://www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-zagreb-502783 matematika se našla na 153. mjestu u svijetu. Zagrebačko Sveučilište je na 606. mjestu, a od pojedinih struka i opet  se među prvih 300  na pripadnoj listi plasirala agronomija i to  na 142. poziciju.

 

Go to top