Natječaj za dodjelu stipendija

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, OIB - 27905228158, u suradnji s Fakultetom Elektrotehnike i Računarstva, Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetom organizacije i informatike u Varaždinu, Visokim učilištem Algebra i Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu objavila je Natječaj za dodjelu stipendija. Sve informacije o Natječaju možete pronaći ovdje.

Go to top