Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./2017.

Sveučilište u Zgarebu objavilo je 2. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./2017.

Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 2. siječnja 2017.- 30. srpnja 2017., a završiti najkasnije 30. rujna 2017.

Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201617-2/

Go to top