Natječaj za primanje studenata na stručnu praksu u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Dana 13. lipnja 2019. objavljen je natječaj za primanje studenata na stručnu praksu u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA).

Planirano je trajanje stručne prakse do četiri tjedna, u periodu od srpnja do rujna 2019. godine.

Duljina trajanja studentske stručne prakse ovisiti će o broju i mogućnostima prijavljenih studenata, kao i o potrebama poslovnih sektora, odnosno ureda koji primaju studente na praksu.

Natječaj je dostupan na internetskoj stranici putem sljedeće poveznice https://www.hanfa.hr/karijere/studentska-praksa/natječaj/ 

Prijave će se zaprimati do 27. lipnja 2019. godine.

Go to top