Natječaj za izbor asistenta na FOI-u

Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu raspisao je natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz statistiku na Katedri za kvantitativne metode.

Detalji oko natječaja nalaze se na linku https://www.foi.unizg.hr/hr/novosti/natjecaj-40

 

Go to top