Normativni akti

 

PMF

Statut Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Pravilnik o radu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u - pročišćeni tekst
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u
Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima PMF-a
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata PMF-a
Pravilnik o osiguravanju kvalitete na PMF
Odluka o načinu izjednačavanja stručnih i akademskih naziva s odgovarajućim akademskim nazivima
Odluka o utvrđivanju uvjeta za oslobođenje dijela ili cijelog iznosa školarine - doktorski studiji
Odluka o visini maksimalne participacije u troškovima studija za studente PMF-a u akad.god. 2015/2016
Odluka o cijeni upisa studenata u I. godinu studija na PMF-u u ak.god. 2016/2017
Odluka o participiranju u troškovima studija za studente dodiplomskih studija
Odluka o utvrđivanju izvanrednog ispitnog roka na PMF-u
Odluka o visini maksimalne participacije za studente na studijima na PMF-u u ak.god. 2016/2017
Odluka o cijeni upisa studenata u I. godinu studija na PMF-u u ak. god. 2017./2018.
Odluka o participiranju u troškovima studija za studente dodiplomskih studija u ak. god. 2017./2018.
Odluka o participiranju u troškovima studija za 2017./2018.
Odluka po zahtjevima za polaganje ispita u okviru dopunske mjere polaganja ispita za pristup i bavljenje reguliranom profesijom u osnovnoj školi i/ili nastavnika u srednjoj školi
Odluka o korištenju službene studentske e-mail adrese

Matematički odsjek

Pravilnik Matematičkog odsjeka
Pravila studiranja i unutarnje organizacije poslijediplomskog specijalističkog studija aktuarske matematike
Odluka o definiranju statusa studenta koji redovito izvršava svoje obveze i iznimno uspješnog studenta
Odluka o visini školarine na zajedničkom sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju Matematike
Odluka o ovlaštenju Ureda za studente za rješavanje studentskih molbi
Odluka o promjeni statusa izbornog kolegija i kolegija koji nije u okviru studijskog programa
Odluka o promjeni studijske grupe (predavanja/vježbe)
Odluka o upisu preddiplomskih studija za apsolvente predbolonjskih studija dodiplomskog nivoa
Pravilnik o nagradama najboljim studentima Matematičkog odsjeka PMF-a
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama najboljim studentima PMF-MO
Pravila studiranja na zajedničkom sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju iz znanstvenog polja matematike kojeg izvodi PMF-MO
Odluka o završetku studija u zimskom semestru za studente diplomskih studija i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija
Odluka o završetku studija u zimskom semestru za studente preddiplomskih studija
Odluka o terminu i načinu objavljivanja rezultata kolokvija i drugih pismenih provjera znanja
Odluka o obročnom plaćanju participacije za troškove studija u akad.god. 2015./2016.
Odluka o postupku upisa kolegija s više razine studija u akad. god. 2016./2017. 
Odluka o uvjetima prijelaza s drugog sveučilišnog studija na Preddiplomski sveučilišni studij Matematika, Preddiplomski sveučilišni studij Matematika; smjer nastavnički i Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika i fizika; smjer nastavnički koje izvodi Matematički odsjek PMF-a u akademskoj godini 2018./2019.

Sveučilište u Zagrebu

Statut Sveučilišta u Zagrebu
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu
Statut Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu
Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Go to top