Novi izborni kolegij na diplomskom studiju Računarstvo i matematika

U ljetnom semestru akad.god. 2016./2017. studenti diplomskog studija Računarstvo i matematika moći će upisati novi izborni kolegij Formalne metode računarstva. Nastavu iz kolegija držat će doc.dr.sc. Alan Jović s Fakulteta elektrotehnike i računarstva i izv.prof.dr.sc. Mladen Vuković.
Sadržaj kolegija i pravila polaganja možete vidjeti na adresi  https://www.math.pmf.unizg.hr/hr/teaching-vukovic

Go to top