Obavijest o prijelazima na preddiplomske i integrirani studij na PMF-MO

Studenti koji žele ostvariti prijelaz na Preddiplomski sveučilišni studij Matematika, Preddiplomski sveučilišni studij Matematika; smjer nastavnički i Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika i fizika; smjer nastavnički koje izvodi Matematički odsjek PMF-a trebaju dostaviti molbu za prijelaz i potrebnu dokumentaciju u Urudžbeni ured od 3. do 14. rujna 2018.

Studenti koji su upisani na Matematičkom odsjeku molbi prilažu samo potvrdu o uplati, a ostali studenti molbi trebaju priložiti:

  • indeks ili presliku indeksa
  • prijepis ocjena (originalni dokument s popisom položenih ispita i postignutih ocjena te stečenih  ECTS bodova)
  • nastavni plan i program položenih predmeta visokog učilišta s kojeg prelaze
  • potvrdu o uplati 500,00 kn, prema važećoj Odluci PMF-a o visini naknade za usluge iz djelatnosti PMF-a):

Primatelj: Prirodoslovno‐matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a

IBAN primatelja: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja: 604060-103
Model:00
Opis plaćanja: Zamolba za prijelaz na Matematički odsjek

 

Odluka o prijelazima za 2018./2019.

Go to top