Obavijest studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Matematika i fizika, smjer: nastavnički koji upisuju drugu godinu ili ponovno upisuju prvu godinu studija

Studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Matematika i fizika, smjer: nastavnički koji upisuju drugu godinu ili ponovno upisuju prvu godinu studija se ne mogu upisati putem studomata i trebaju predati indeks u Ured za studente.

doc. dr. sc. Slaven Kožić
Pomoćnik pročelnika MO za nastavu

Go to top