Obavijest studentima koji plaćaju participaciju u troškovima studiranja u ak. god. 2019./20.

Studenti su dužni participaciju za ak. godinu 2019./20. podmiriti najkasnije do 15.9.2020., obavezno koristeći podatke za uplatu koji se nalaze na Studomatu u Pregledu školarina.

U jednoj transakciji dozvoljeno je uplatiti samo participaciju, ne i upisninu ili naknadu za molbe.

Potvrdu o uplaćenoj participaciji potrebno je poslati e-mailom na adresu pisarnica@math.hr.

Upis u ak. god. 2020./21. bit će moguć tek kada se podmire sva dugovanja za ak. god. 2019./20.

Go to top