Obavijest studentima koji su u ak. god. 2016/17. završili preddiplomske studije

Mole se svi studenti da najkasnije do 15. studenoga 2017. god. uplate iznos od 200,00 kuna, za troškove tiskanja diplome, internet bankarstvom ili općom uplatnicom na žiro-račun PMF-a
IBAN: HR5823600001101522208;
model 00, poziv na broj 604040-1

Potvrdu o uplati  možete poslati mail-om na referada@math.hr,
na fax. 4680-335 ili donijeti u referadu.

Go to top