Obavijest studentima koji su u ak. god. 2018./19. završili preddiplomske studije

Mole se svi studenti da najkasnije do 30. studenoga 2019. god. uplate iznos od 200,00 kuna za troškove tiskanja diplome internet bankarstvom ili općom uplatnicom na žiro-račun PMF-a

IBAN: HR5823600001101522208; model 00,
poziv na broj 604040-000-OIB STUDENTA

Potvrdu o uplati  možete poslati mail-om na referada@math.hr , na fax. 4680-335 ili donijeti u referadu.

Go to top