Obavijest studentima koji završavaju diplomski ili integrirani studij

Mole se studenti DIPLOMSKIH  STUDIJA I INTEGRIRANOG STUDIJA MATEMATIKA I FIZIKA koji će ove ak. god. diplomirati da od 17. lipnja do 19. lipnja 2020. pošalju mail na referada@math.hr  sa svojim imenom i prezimenom i lokalnim matičnim brojem (nekadašnji broj indeksa). Predmet ili subjekt maila neka bude DIPLOMSKI ISPIT.  Za lokalni matični broj studenti se trebaju prijaviti na stranici https://komet.pmf.hr/ldap/user/index.php.  Matični broj se nalazi u polju LOCAL_NO.

Go to top