Obavijest studentima koji završavaju preddiplomske studije

Mole se studenti preddiplomskih studija, koji će ove ak.god. završiti studij, a imaju više od 180 ECTS-a, da čim polože zadnji ispit, na mail referada@math.hr  sa svojim imenom, prezimenom i lokalnim matičnim brojem (nekadašnji broj indeksa) pošalju skenirani obrazac za završetak studija ovisno o studiju koji student završava. Predmet ili subjekt maila neka bude ZAVRŠETAK STUDIJA.

 Za lokalni matični broj studenti se trebaju prijaviti na stranici https://komet.pmf.hr/ldap/user/index.php.  Matični broj se nalazi u polju LOCAL_NO.

Za komunikaciju koristite e-mail adresu dodijeljenu na Matematičkom odsjeku.

Go to top