Obrasci za molbe

 

Molbe za upis predmeta

Upis predmeta iz vlastitog studijskog programa (do 35 ECTS bodova) pdf, doc , odt
Upis predmeta iz drugog studijskog programa iste razine pdf
Obrazac horizontalne mobilnosti pdf
Upis predmeta iz drugog studijskog programa više razine ("kvaziparcijala") - zimski semestar pdf, doc
Upis predmeta iz drugog studijskog programa više razine ("kvaziparcijala") - ljetni semestar pdf, doc
Upis više od 35 ECTS bodova u semestru pdf, doc, odt

Druge molbe

Univerzalni obrazac (mirovanje studija, oslobađanje i obročno plaćanje participacije, naknadna ovjera semestra, priznavanje kolegija, promjena studija, prijelaz s drugog fakulteta, ispis sa studija i ostalo) pdf, doc, odt
Promjena studijske grupe (PG-1) pdf, doc, odt
Zamjena studijskih grupa (PG-2) pdf, doc, odt

Obrasci za završetak preddiplomskih studija

Preddiplomski studij Matematika
Preddipomski studij Matematika, smjer nastavnički
Obrazac za poništavanje nepoloženih predmeta

Upisni listovi za diplomske studije- ljetni semestar:

Teorijska matematika
Primijenjena matematika
Matematička statistika
Računarstvo i matematika
Financijska i poslovna matematika
Matematika, nastavnički
Matematika i informatika, nastavnički

Dodiplomski ("stari") studiji

Molba Vijeću Matematičkog odsjeka za završetak studija. Prema tumačenju Statuta PMF-a, status završetka studija moguće je odobriti samo studentima dodiplomskih ("starih") studija! Studenti "bolonjskih" studija (preddiplomskih, diplomskih i integriranih) koji izgube status studenta ne mogu završiti studij.
Molba za utvrđivanje statusa studenta s pravom prijave diplomskog ispita (dodiplomski studij matematike).
Molba za utvrđivanje statusa studenta s pravom prijave diplomskog ispita (dodiplomski studij - prof. matematike i fizike).
Zahtjev za izdavanje potvrde o izjednačavanju akademskog naziva (pdf, docx).

Go to top