Obrasci za molbe

 

Cjenik usluga i podatke o plaćanju možete pronaći ovdje.

Molbe za upis predmeta

Upis predmeta iz vlastitog studijskog programa (do 35 ECTS bodova) pdf, doc
Upis predmeta iz drugog studijskog programa iste razine pdf, doc
Obrazac horizontalne mobilnosti pdf, doc
Upis više od 35 ECTS bodova u semestru pdf, doc

Druge molbe

Univerzalni obrazac (mirovanje studija, oslobađanje i obročno plaćanje participacije, naknadna ovjera semestra, priznavanje kolegija, promjena studija, prijelaz s drugog fakulteta, ispis sa studija i ostalo) pdf, doc
Promjena studijske grupe (PG-1) pdf, doc
Zamjena studijskih grupa (PG-2) pdf, doc

Obrasci za završetak preddiplomskih studija

Preddiplomski studij Matematika
Preddipomski studij Matematika, smjer nastavnički
Obrazac za poništavanje nepoloženih predmeta

Upisni listovi za diplomske studije - zimski semestar:

Teorijska matematika
Primijenjena matematika
Matematička statistika
Računarstvo i matematika
Financijska i poslovna matematika
Matematika, nastavnički
Matematika i informatika, nastavnički

Dodiplomski ("stari") studiji

Zahtjev za izdavanje potvrde o izjednačavanju akademskog naziva (pdf, docx).

 

Privola za obradu osobnih podataka

 

Go to top