Općenito o ustroju

 

Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta je podružnica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta ustrojena za izvođenje preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih sveučilišnih studija te obavljanje znanstvenog i visokostručnog rada u znanstvenom polju matematike.

U okviru Matematičkog odsjeka organizirane su sljedeće ustrojstvene jedinice:

Naziv ustrojstvene jedinice Br. članova
Zavodi Zavod za algebru i osnove matematike

29

  Zavod za geometriju

7

  Zavod za matematičku analizu

17

  Zavod za numeričku matematiku i znanstveno računanje

10

  Zavod za primijenjenu matematiku

16

  Zavod za računarstvo 8
  Zavod za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku

18

  Zavod za topologiju

6

Katedra za metodiku nastave matematike  

20

  Br. zaposlenih
Računski centar  

4

Središnja matematička knjižnica  

2

Služba za pravne, administrativne i opće poslove  

12

Računovodstveno-knjigovodstvena služba  

2

Ured za studente  

3

Go to top