Općenito o ustroju

 

Matematički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta je podružnica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta ustrojena za izvođenje preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih sveučilišnih studija te obavljanje znanstvenog i visokostručnog rada u znanstvenom polju matematike.

U okviru Matematičkog odsjeka organizirane su sljedeće ustrojstvene jedinice:

Naziv ustrojstvene jedinice Br. članova
Zavodi Zavod za algebru i osnove matematike

23

  Zavod za geometriju

8

  Zavod za matematičku analizu

14

  Zavod za numeričku matematiku i znanstveno računanje

15

  Zavod za primijenjenu matematiku

13

  Zavod za računarstvo 4
  Zavod za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku

18

  Zavod za topologiju

5

Katedra za metodiku nastave matematike  

20

  Br. zaposlenih
Računski centar  

4

Središnja matematička knjižnica  

2

Služba za pravne, administrativne i opće poslove  

12

Računovodstveno-knjigovodstvena služba  

2

Ured za studente  

3

Go to top