Opći podaci

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek

Adresa:
Bijenička cesta 30
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Matični broj: 03270149
OIB: 28163265527
IBAN broj: HR5823600001101522208

 Telefoni:

Centrala: +385-1-4605 777

Telefax: +385-1-4680 335


Ured pročelnika: +385-1-4605 701

Ured pročelnika: ured@math.hr


Ured za studente: +385-1-4605 703  +385-1-4605 711  +385-1-4605 712

Ured za studente: referada@math.hr

E-mail:

Računski centar: racunski.centar@math.hr
Webmaster: www@math.hr

 

Pročelnik: Prof.dr.sc. Igor Pažanin

Zamjenik pročelnika: prof.dr.sc.Eduard Marušić-Paloka

Pomoćnik pročelnika za znanost: prof.dr.sc. Luka Grubišić

Pomoćnik pročelnika za nastavu: Doc.dr.sc. Slaven Kožić

Pomoćnik pročelnika za financije: Prof.dr.sc. Eduard Marušić-Paloka

Go to top