Poziv na upis prve godine poslijediplomskog studija

Poštovane kolegice i kolege,

Upisi na 1. godinu Poslijediplomskog doktorskog studija Matematike održat će se u četvrtak, 20.10. 2016.

Upisi će početi kratkim uvodnim predavanjem Voditelja doktorskog studija u 10 sati u dvorani 108 (prvi kat)) na PMF-Matematičkom odsjeku, Bijenička cesta 30, Zagreb. Slijede intervjui i upisi kolegija i seminara, koji će se održavati u uredu 222. (II. kat) do 13 sati.

Nakon toga, kandidati kojima je odobren upis odlaze kod voditeljice referade doktorskog studija kolegice Ksenije Pušić (ured u prizemlju) na dovršetak formalnosti oko upisa (financijska pitanja, fotografije za indeks i matični list i sl.). Kandidatima koji su u prijavi napisali da će troškove studija snositi osobno, te koji su predali obrazloženu zamolbu za odobravanje plaćanja umanjene školarine, će biti odobrena umanjena školarina za akademsku godinu 2016./2017. i to u iznosu od 6000 kuna. (U takvoj zamolbi obavezno navesti okolnosti, npr. da ste nezaposleni ili da vam ustanova u kojoj ste zaposleni ne plaća školarinu.)

Kandidati kojima će troškove studija snositi institucija na kojoj su zaposleni, trebaju dostaviti kopiju ugovora o radu, te potvrdu o suglasnosti institucije o plaćanju školarine. Godišnja školarina za fakultete sa Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu iznosi 10.000,00 kuna, a za ostale institucije 20.000,00 kuna.

Na prvoj godini studija studenti upisuju dva pristupna kolegija s popisa od šest pristupnih kolegija koji se nalazi na adresi https://www.math.hr/hr/kolegiji-20162017. O datumima početka nastave za svaki kolegij bit ćete naknadno obaviješteni. Predavanja iz pristupnih kolegija odvijat će se u tele- konferencijskoj dvorani pa će biti moguće pratiti ih i s drugih lokacija.

Nadalje, upisuje se jedan seminar. Popis seminara i voditelja se nalazi na https://www.math.hr/hr/seminari-20162017 . Izbor seminara je vrlo važan, jer se kroz seminare odvija glavna znanstvena aktivnost na studiju (na njemu se izlažu dijelovi budućih disertacija, predavanja održavaju domaći i strani eksperti iz šireg područja seminara). Aktivnosti seminara u prijašnjim godinama mogu se naći u okviru Godišnjaka Glasnika matematičkog na http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/godisnjak.html a trenutne aktivnosti se uglavnom oglašavaju na Kalendaru matematičkih događanja časopisa math.e na http://e.math.hr/calendar. Bilo bi dobro da se kandidati prije upisa konzultiraju s nekim od voditelja seminara kojeg planiraju upisati.

Upisuje se još i Uvod u istraživački rad, za kojeg se određuje mentor-savjetnik. Očekuje se da kandidati prije upisa razgovaraju s potencijalnim mentorom (mentorima), te prilikom upisa predlože mentora-savjetnika. Moguće je izbor mentora prolongirati za najviše mjesec dana, ali bi bilo idealno da se mentor uključi već u savjetovanje oko izbora pristupnih kolegija te posebice seminara. U pravilu, mentor-savjetnik je član seminara kojeg ste izabrali, koji je u zvanju docenta, izvanrednog ili redovitog profesora. Podatke o članovima seminara možete naći na gore navedenoj stranici Godišnjaka. Potencijalne mentore- savjetnike će vam vjerojatno sugerirati i voditelj seminara s kojim ste se prethodno konzultirali. Na kraju prve godine studija, mentor-savjetnik piše kratki mentorski izvještaj, a na kraju druge godine i preporuku o tome predlaže li nastavak studija i upis treće godine. Mentor-savjetnik može, ali ne mora biti mentor disertacije. Mentor disertacije i tema disertacije bi se trebali definirati, te dati na odobrenje Senatu Sveučilišta, do upisa u treću godinu studija.

Konačno, upisuje se i znanstveni kolokvij. On se u Zagrebu održava srijedom u 17:30 sati. Popis predavanja možete naći na http://degiorgi.math.hr/ kolokvij/index.php. Slične aktivnosti se održavaju i u Osijeku, Rijeci i Splitu, te se ova obaveza može obaviti i prisustvovanjem na tim kolokvijskim predavanjima.

Srdačan pozdrav,

Prof.dr.sc. Zlatko Drmač

Go to top