Poziv studentima - stipendije u STEM području

Molimo studente da na Studomatu (Korisničke opcije-->E-mail opcije) provjere koja im je e-mail adresa evidentirana u ISVU sustavu ta da ako istu ne koriste, na adresu referada@math.hr pošalju e-mail adresu koju trenutno koriste. U e-mailu obavezno navesti JMBAG.

Za sljedeću akademsku godinu MZO će dodjeliti 3000 stipendija studentima u STEM području. Postupak dodjeljivanja stipendija bit će u potpunosti automatiziran na način da će Ministarstvo prepoznati studente koji imaju pravo na ovaj vid potpore te ih automatski obavijestiti da oni svoje pravo mogu ostvariti. Preporuka studentima je da redovito prate elektroničku poštu jer će mailom dobiti obavijest o ostvarenome pravu na stipendiju u STEM području. 

Go to top