Pravila participiranja u troškovima studija

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je na svojoj sjednici 11.6.2013. Dopunu pravila participiranja i Tumačenje pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija. Novi model participiranja i usvojena pravila na PMF-u se primjenjuju od akademske godine 2013./2014. Raniji dokumenti:

Go to top