Prijave za upis predmeta Uvod u paralelno računanje

Kvota za izborni predmet Uvod u paralelno računanje u akad. god. 2020./21. je 18 studenata. Predmet se stoga neće moći upisati putem studomata. Zainteresirani za upis predmeta trebaju do 29. rujna poslati mail sa službene studentske adrese na adresu nastava@math.hr . Naslov maila treba biti Uvod u paralelno računanje, a u mailu trebaju pisati ime i prezime te JMBAG studenta. Studenti koji se ove godine po prvi put upisuju na prvu godinu nekog od diplomskih studija na kojima se predmet izvodi se također mogu prijaviti mailom za upis predmeta, u navedenom roku. Popis kandidata koji su ostvarili pravo na upis predmeta bit će objavljen 2. listopada na odsječkim web stranicama.

Go to top