Projekt REMAKE ušao u drugu godinu provedbe

 

REMAKE - Razvoj efikasne metodologije za analizu konstrukcije plovnih objekata metodom konačnih elemenata

•   Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

•   Ukupna vrijednost projekta : 3.832.321,00 kn

•   EU sufinanciranje projekta: 3.021.854,26 kn

•   Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2018. – prosinac 2021. (42 mjeseca)

Korisnik projekta: BONUM d.o.o. OIB 54913368659, Dugi dol 42

Partneri na projektu: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet , Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje

Opći cilj projekta: Opći cilj projekta je kroz aktivnosti kolaborativnog industrijskog istraživanja razviti jedinstven i inovativan računalni program koji će u proceduri projektiranja konstrukcije plovnih objekata omogućiti korisniku vrlo jednostavan, produktivan i nadogradiv proces provedbe analize strukturnog odziva i podobnosti zasnovane na metodama numeričke analize.

Projekt se trenutno nalazi u drugoj godini realizacije. Za više informacija obratiti se na luka.grubisic@math.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima potražite na slijedećim poveznicama:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

                                                              

REMAKE - Development of efficient methodology for finite element method based structural analysis of marine structures

•   Project was co-financed by the EU from the Regional Development Funds

•   Total Project value: 3.832.321,00 kn

•   Amount co-financed by the EU: 3.021.854,26 kn

•   Project implementation period: June 2018. – December 2021. (42 months)

Project aims: General aim of the project is to develop innovative software which will provide BONUM Ltd. with simple, productive and upgradeable process of the structural response and adequacy analysis based on numerical methods in design of floating structures. 

The project has entered into the second year of implementation. For more information contact luka.grubisic@math.hr

For further information on EU funding see

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

                                                             

Go to top