Prvi kolokviji na Matematičkom odsjeku (20.4.-30.4.2020.)

Najavljeni kolokviji na Matematičkom odsjeku od 20.4.-30.4.2020. neće se održati te će se u to vrijeme odvijati nastava. Ako tada još uvijek bude na snazi odluka da se kontaktna nastava na fakultetima ne održava, pozivaju se nastavnici Matematičkog odsjeka i vanjski suradnici da nastavu u tom periodu izvode na daljinu.

Go to top