Rang liste za upise na diplomske studije u ak. god. 2019./20.

Teorijska matematika
Primijenjena matematika
Matematička statistika
Računarstvo i matematika
Financijska i poslovna matematika
Matematika; smjer: nastavnički
Matematika i informatika; smjer: nastavnički

Žalbe na rezultate razredbenog postupka primaju se u Urudžbenom zapisniku PMF-a, Horvatovac 102a do četvrtka, 26. rujna 2019. do 13 sati.
Upisi će se obavljati u Uredu za studente od 9 do 13 sati prema rasporedu:

 

2.10.2019.

Računarstvo i matematika
Financijska i poslovna matematika

3.10.2019.

Teorijska matematika
Primijenjena matematika
Matematička statistika

4.10.2019.

Matematika, smjer nastavnički
Matematika i informatika, smjer nastavnički

Na upis je potrebno donijeti potvrdu o uplati troškova upisa (350,00kn, IBAN HR5823600001101522208, model 00, poziv na broj 604070-103), jednu fotografiju (4cm x 6cm) i popunjeni upisni list i privolu za obradu osobnih podataka. Pristupnici koji nisu završili preddiplomski studij na PMF-MO na upis trebaju donijeti i originale rodnog lista i domovnice ili ispis istih iz sustava e-Građani, te original ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenom dodiplomskom ili preddiplomskom studiju ili potvrdu o završetku studija, ako diploma još nije izdana.

Studenti koji imaju položene neke kolegije s diplomskog studija, a koji nisu sudjelovali u pravilima za stjecanje prvostupničke diplome, molbu za priznavanje ispita trebaju prvo urudžbirati, a tek onda s ostalim dokumentima doći na upis u Ured za studente. Molbi treba priložiti potvrdu o uplati (50,00 kn po kolegiju, IBAN HR5823600001101522208, model 00, poziv na broj 604060-103).

Go to top