Raspored diplomskih ispita - srpanj 2020.

Svi koji žele pratiti obranu diplomskog rada, koji će biti online, neka se e-mailom obrate prvom članu povjerenstva za upute.

Go to top