Rok za provjeru podataka za STEM stipendije produljen je do 17.11.2017. u 12 sati

U okviru prirodoslovnog područja, državne STEM stipendije se dodjeljuju studentima preddiplomskih studija Matematika i Matematika, smjer nastavnički te integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Matematika i fizika, smjer nastavnički. 

Pravo na državnu stipendiju mogu ostvariti studenti:

1. koji su u akademskoj godini koja prethodi godini za koju se dodjeljuju stipendije završili srednjoškolsko obrazovanje i prvi put upisuju prvu godinu studija, a upisuju se na temelju rezultata ispita državne mature

2. koji su do akademske godine za koju se dodjeljuju stipendije stekli najviše 120 ECTS bodova na studijskome programu, odnosno najviše 60 ECTS bodova u slučaju studenta s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više, a nisu stekli kvalifikaciju razine visokog obrazovanja. Pri određivanju ostvarenih ECTS bodova uzimaju se samo oni ECTS bodovi koji su ostvareni polaganjem ispita iz predmeta propisanih nastavnim programom studija i koji se ubrajaju u ECTS bodove potrebne za završetak tog studija.

Ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature možete provjeriti na sljedećoj poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.

Go to top