Rok za završetak dodiplomskih studija

Rok za završetak dodiplomskih studija je 30. rujna 2019. (odluka)
Apsolventi dodiplomskih studija koji se žele prebaciti na preddiplomski studij trebaju podnijeti odgovarajuću molbu do 30. rujna 2019.

Go to top