Rok za završetak dodiplomskih studija - izmjena odluke

Izmjenu odluke o roku za završetak dodiplomskih studija možete vidjeti ovdje.

Odluka o roku za završetak dodiplomskih studija možete vidjeti ovdje.

Apsolventi dodiplomskih studija koji se žele prebaciti na preddiplomski studij trebaju podnijeti odgovarajuću molbu do 31. listopada 2019. 

Go to top