Seminar za konačne geometrije i grupe

Lokacija: 
FER, predavaonica D-102
Vrijeme: 
Ponedjeljak, 23 Travanj, 2018 - 12:00 to 13:30

SEMINAR ZA KONAČNE GEOMETRIJE I GRUPE

U ponedjeljak, 23.4.2018. s početkom u 12:00 sati (bez akademske četvrti)
u predavaonici D-102 na FER-u održat će se seminar:

Renata Vlahović,
"Neki rezultati o kvazisimetričnim dizajnima s iznimnim parametrima".

Seminar je javna obrana teme doktorske disertacije. Pozivamo članove
Seminara i ostale zainteresirane.

Go to top