Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

Lokacija: 
PMF Matematički odsjek
Vrijeme: 
Ponedjeljak, 20 Veljača, 2017 - 17:00

Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 20. veljače 2017. u 17 sati, u predavaonici 104, PMF-MO, Zvonimir Šikić će održati predavanje

Hölderov teorem (2)
 

Sažetak: Dokazat ćemo Hölderov teorem koji određuje minimalne uvjete koje mora zadovoljavati sustav veličina da bi one bile mjerive realnim brojevima. Primijenit ćemo ga i na definiranje realnih brojeva kao decimalnih razvoja.

Go to top