Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

Lokacija: 
PMF Matematički odsjek
Vrijeme: 
Ponedjeljak, 9 Prosinac, 2019 - 12:30

Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 9. prosinca 2019. u 12:30 sati, u predavaonici 105, PMF-MO, Luka Mikec će održati predavanje

O logikama i semantikama za interpretabilnost

Sažetak: Bit će dan kratak uvod i motivacija za logike interpretabilnosti. Temeljni dio rada bavit će se proučavanjem semantičke potpunosti za modalnu semantiku, odlučivosti te algoritamske složenosti problema dokazivosti (i konzistentnosti) pojedinih logika interpretabilnosti. U seminaru ćemo komentirati i "modalizirane" dokaze aritmetičke adekvatnosti nekih principa interpretabilnosti. Seminar je ujedno i javna obrana teme doktorske disertacije.

Go to top