Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Lokacija: 
PMF Matematički odsjek, predavaonica 104
Vrijeme: 
Četvrtak, 15 Veljača, 2018 - 12:15 to 14:00

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje poziva članove seminara i sve zainteresirane na predavanje:

Domagoj Elek, "Implicitni algoritam Choleskog za računanje singularnih vrijednosti trokutastih matrica"

Sažetak:

Dekompozicija Choleskog je faktorizacija koja se primjenjuje kod pozitivno definitnih simetričnih (Hermitskih) sustava, a kao rezultat daje produkt donje trokutaste matrice s njezinim transponiranim (kompleksno adjungiranim) parom. U ovom seminaru će biti predstavljen implicitni algoritam Choleskog temeljen na iterativnom ponavljanju navedene faktorizacije, čime se donje trokutasta matrica svodi na dijagonalnu formu u limesu. Algoritam se koristi za numerički izračun singularnih vrijednosti trokutastih matrica, a na seminaru će biti predstavljeni rezultati numeričkih testiranja. Posebno će biti uspoređene različite strategije odabira pomaka koje se koriste za ubrzanje algoritma u odnosu na implementaciju bez pomaka.

Lijep pozdrav,

                                        Tina Bosner

Go to top