Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Lokacija: 
PMF Matematički odsjek, predavaonica 104
Vrijeme: 
Četvrtak, 19 Travanj, 2018 - 12:15 to 14:00

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje poziva članove seminara i sve zainteresirane na predavanje:

Erna Begović Kovač,  "Najbliža normalna matrica sa zadanom strukturom"

Sažetak:

Bavimo se problemom traženja najbliže normalne matrice sa zadanom strukturom. Proučavamo četiri matrične strukture: hamiltonijansku, antihamiltonijansku, per-hermitsku i per-antihermitsku. Prezentirat ćemo algoritam Jacobijevog tipa koji čuva strukturu i konvergira prema stacionarnoj točki funkcije cilja.
Ovo je zajednički rad s Heike Fassbender i Philipom Saltenbergom (TU Braunschweig).

Lijep pozdrav,

                                        Tina Bosner

Go to top