Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Lokacija: 
PMF Matematički odsjek, predavaonica 105
Vrijeme: 
Četvrtak, 12 Rujan, 2019 - 12:15 to 14:00

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje poziva članove seminara i sve zainteresirane na predavanje

Tina Bosner: Kvazi-kolokacijska metoda bazirana na CCC-Schoenbergovim operatorima

Sažetak:
Promatramo rubni problem L_2 y=f sa Dirichletovim rubnim uvjetima, gdje je L_2 diferencijalni operator drugog reda koji se može svesti na produktnu formulaciju. Jedna od metoda općenito za rješavanje rubnih problema je kolokacijska metoda, u kojoj se zapravo traži (najčešće) splajn s, takav da L_2 s interpolira f u danim kolokacijskim točkama. Kao alternativa na predavanju biti će predložena metoda u kojoj se kao aproksimacija rješenja traži splajn s, iz prigodno odabranog prostora CCC (Canonical Complete Chebyshev)-splajnova, takav da je L_2 s=S[f], gdje je S[f] CCC-Schoenbergova aproksimacija funkcije f, pridružena drugom reduciranom sustavu. Može se pokazati da takva aproksimacija ima kvadratnu konvergenciju.
 
Lijep pozdrav,

                                        Tina Bosner

Go to top