Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Lokacija: 
PMF Matematički odsjek, predavaona A201
Vrijeme: 
Ponedjeljak, 20 Veljača, 2017 - 12:15 to 14:00

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje poziva članove seminara i sve zainteresirane na predavanje:

Igor Mezić, University of California, Santa Barbara, "Metode linearnih operatora u teoriji dinamickih sustava"

Lijep pozdrav,

                                        Tina Bosner

Go to top