Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Lokacija: 
PMF Matematički odsjek, predavaonica 104
Vrijeme: 
Četvrtak, 23 Ožujak, 2017 - 12:15 to 14:00

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje poziva članove seminara i sve zainteresirane na predavanje:

Lana Periša, Obrana teme doktorske disertacije: "Rekompresija Hadamardovog produkta tenzora u Tuckerovom formatu"

Sažetak:

Posljednjih godina tenzorske dekompozicije malog ranga postaju bitan alat u znanstvenom računanju kod rješavanja problema velikih dimenzija linearne i multilinearne algebre, koje ne možemo riješiti klasičnim tehnikama. S obzirom da tenzori mogu biti zadani kao rješenja neke algebarske jednadžbe, izuzetno je važno razviti algoritme koji rade direktno s komprimiranim tenzorskim formatima. U ovoj radnji fokusiramo se na Tuckerov format, jednu od najčešće korištenih reprezentacija malog ranga, i Hadamardov produkt, koji ima veliku ulogu u tenzorskim algoritmima za znanstveno računanje i obradu podataka. Brze algoritme dobili smo kombinirajući iterativne metode, poput Lanczosove metode i randomiziranih algoritama, s brzim matrično-vektorskim množenjem koje se temelji na posebnoj strukturi Hadamardovog produkta. Algoritmi su implementirani u novu Julia biblioteku.

Lijep pozdrav,

                                        Tina Bosner

Go to top