Seminar za optimizaciju i primjene

Lokacija: 
Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku
Vrijeme: 
Srijeda, 15 Studeni, 2017 - 12:00 to 13:00
U okviru Seminara za optimizaciju i primjene na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike održat će se predavanje:

Matea Puvača, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku "Usporedba parametarskih ocjena za pregušeni sustav" Predavanje će se održati u srijedu 15. studenog 2017. s početkom u 12:00, Predavaonica 2. Sažetak predavanja nalazi se na web stranici: http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/seminar-za-optimizaciju-i-primjene
Go to top